Spring naar inhoud

Is spirituele heling mogelijk?

Valt Corona spiritueel te genezen? Valt de negatieve werking van de Corona-vaccinaties spiritueel te genezen? Je zou bijna vragen, zijn wij als mensheid nog te genezen? Het zal in ieder geval de grootste uitdaging zijn sinds mensenheugenis, misschien wel sinds de zondvloed. Genezing met techniek of digitalisering zoals de transhumanisten denken te bereiken gaat het niet worden, want deze transhumanisten, waartoe ook de topfiguren van de farmaceutische concerns behoren, maken een best wel grove denkfout. Ze denken dat de geest niet bestaat, en dat je jezelf en andere mensen naar believen kunt veranderen zonder dat dat gevolgen heeft. Wat deze knappe koppen veroorzaken keert zich vroeg of laat tegen zichzelf. Want wat ze doen is tegennatuurlijk en in het grote kosmische geheel niet logisch en zinvol om te doen. ‘Het tegen zichzelf keren’ betekent misschien zelfs de ondergang van de westerse materialistische cultuur. Erg is dat het onder de andere mensen, onder ‘gewone’ wereldburgers, nog eeuwen lang vreselijk veel (onnodig) leed gaat veroorzaken.

Maar laten we deze poging tot genezing positief zien, als een beproeving. De hele mensheid, inclusief jij en ik, wordt beproefd. Ik vermoed dat de eerste stap van die beproeving zal zijn om het kwaad te herkennen en in de ogen te kijken. Het kwaad zit in het virus, dat waarschijnlijk uit een laboratorium komt, waardoor het nog kwaadaardiger wordt. Het kwaad zit ook in de wezens die de mens aanzetten tot het maken en nemen van de mRNA-vaccinaties die op den duur tot uitdrijving van de geest leiden, hoe bizar en wereldvreemd dat ook mag klinken. Het kwaad zit tenslotte vooral in onszelf. Want, wij laten ons zonder na te denken bang maken en vaccineren. Wij laten ons bevolken door deze negatief werkende geestelijke wezens. We zullen moeten proberen om niet hun slaaf te worden.

Heling begint bij het onder ogen zien van deze waarheid. Maar er zal ook specifieke heling nodig zijn. Heling van de ziekte Corona (of haar opvolger) met natuurlijke middelen bijvoorbeeld. Goede hulpmiddelen bij de genezing van Corona zijn kruiden. Een ander natuurlijk en onschadelijk hulpmiddel is zuurstof. Zuurstof wordt in Nederland op de IC’s gebruikt.
Corona spiritueel genezen is niet makkelijk. Nog minder gemakkelijk is het om de geestelijke schade van de vaccinaties te helen. De grootste geestelijke schade wordt op het ogenblik (in de toekomst kan dat veranderen) ondervonden na de dood.

Spiritueel genezen van Corona vindt bij de individuele Corona patiënt voor een heel groot deel onbewust plaats, door het doormaken van het ziekteproces. “Beter worden” is een spiritueel proces. Als je geneest dan wordt je immers “beter” dan je was. Door het ziekteproces worden in het algemeen wonden genezen, uiterlijke wonden of innerlijke wonden, wonden in het lichaam of in de ziel. ‘Beter worden’ kan zijn het doorbreken van een blokkade, komen tot vergeving of het overwinnen van ziekmakende gedachten. Ziektes, al dan niet uiterlijk, ontstaan altijd in de ziel. Mensen die Corona hebben gehad, hoor je vaak zeggen dat Corona opruimt. Na Corona wordt men niet de oude, men gaat vaak juist niet op de oude manier verder, maar na Corona gaat men vaak wat anders doen.

De pandemie Corona, als wereldwijde pandemie, valt spiritueel niet meer te genezen. Daarvoor was het eind 2019 al te laat. Het is echter heel zinvol om in te zien waarom het geestelijk klimaat heeft kunnen ontstaan; het geestelijk klimaat dat mogelijk heeft gemaakt dat zowel Corona als de vrijheid berovende maatregelen en dan ook nog de vaccinaties zijn gekomen. We moeten hierbij, vind ik, niet teveel kijken naar de uitvoerenden, zoals in duisternis gehulde viruslaboratoria, de belanghebbende overheden, de propagandistische media, de farmaceutische industrie en de daarachter staande demonische wezens. Natuurlijk is het belangrijk om te weten hoe al deze lieden en wezens opereren. Maar we moeten vooral naar onszelf kijken. Wat in ons heeft dit mogelijk gemaakt? En hoe kunnen we dit verhelpen, willen we niet weer opnieuw zoiets vreselijks meemaken? Laten we proberen naar onszelf te kijken.

De vaccins zijn niet gekomen als redding voor Corona. Het is eerder andersom. Corona lijkt ontwikkelt te zijn om de vaccinaties mogelijk te maken. De specifieke mRNA-techniek was in de jaren vóór de Corona-uitbraak al zo ver ontwikkeld dat er alleen nog gewacht moest worden op een virus-uitbraak. De vaccins lagen dus al klaar. In oktober 2019, vlak voor de uitbraak, vond er in New York een laatste repetitie van wereldinstellingen (zoals de WHO) en regeringen plaats om een virus-pandemie te gaan ‘managen’. M.a.w.: de Corona-crisis was van hoger hand gepland. De hele wereldbevolking moest en zou gevaccineerd worden, koste wat het kost. Het is een niet te bevatten gedachte, dat zoiets mogelijk is.
Wil je meer over weten over hoe de Corona-pandemie is voorbereid, lees dan het zeer goed gedocumenteerde boek van Paul Schreyer, “Kroniek van een aangekondigde crisis” ondertitel: “Hoe een virus onze wereld kon veranderen”. Uitgeverij Nearchus, 2021.

Wat zijn de spirituele gevolgen van het vaccineren? Laat ik beginnen te vertellen wat deze gevolgen zijn voor gestorvenen. Er zijn steeds meer gevaccineerden die na de dood in een geestelijk isolement terecht komen. Ze zitten gevangen en kunnen zichzelf niet helpen. Ook hun persoonlijke engel of andere geesten kunnen niet komen helpen want de vaccinaties hebben ervoor gezorgd dat er een blokkade naar al het geestelijke is. Deze zielen, die dus geen fysiek lichaam meer hebben, blijven aan de aarde kleven, ze blijven aarde-gebonden en verkeren in volledige duisternis, zonder ook maar iets te begrijpen van wat er aan de hand is.
Deze zielen zijn alleen nog bereikbaar voor op aarde levende mensen, vooral mensen die beschikken over helderziende vermogens en die bereid zijn zich over deze in wanhoop verkerende doden te ontfermen. Je zou ze ‘geesthelers’ kunnen noemen. Geesthelers zijn therapeuten die beschikken over helderziende vermogens en die dus ook gestorven mensen kunnen bijstaan. Maar spirituele helers zijn er niet zoveel en het vergt veel tijd en energie om een door de vaccinatie verduisterde mens weer met positieve energieën contact te laten maken. Er zijn heel weinig helderziende helpers terwijl er de komende tijd heel veel gevaccineerde doden zullen zijn. Veel gevaccineerde doden kunnen niet geholpen worden en zullen misschien eeuwenlang in het donker opgesloten blijven en door de donkere wezens voortdurend op een parasitaire manier leeggezogen worden. Het tekort aan helpers is een mega-probleem waar we geen oplossing voor hebben. De vergelijking met de catastrofe die in de bijbel ‘zondvloed’ wordt genoemd, is niet overdreven.

Welke geneesmiddelen zijn er? In iedere kwaal schuilt ook de remedie, een aanwijzing van hoe je kunt helen. Net als heelplanten, die in hun verschijning laten zien waarvoor je ze kunt gebruiken, toont ook de kwaal ergens zijn signatuur die tot de remedie leidt. De signatuur, de handtekening van Corona, zit in zijn naam. En dit geldt ook voor de Corona-vaccinaties. Corona betekent kroon. Het is de stralenkrans die je ziet als de zon verduisterd wordt, door de maan. Dit teken is de signatuur van Corona. Wezens die in de vaccinaties werken, worden in de esoterie “Asura’s” genoemd. A-sura betekent niet-zon. Deze wezens behoren niet tot ons zonnestelsel. De remedie tegen zowel Corona als tegen de Asura’s is de essentie van ons zonnestelsel, oftewel het geestelijke wezen van de zon zelf, het mensheids-Ik.

Het doormaken van het ziekteproces ‘Corona’ helpt je, simpel gezegd, om een stukje verduistering op te heffen. Verduistering van je eigen innerlijke zon, van je eigen Ik. Je eigen Ik was misschien verduisterd door je eigen innerlijke maan, anders gezegd, door de koude eenzaam-makende verstandskrachten van het hoofd. De vurige ontstekingsachtige Coronakrachten hebben deze verduisterende maankrachten verbrand en opgeruimd. De innerlijke maan is schoongebrand en kan de innerlijke zon weer spiegelen en kan weer toekomstperspectieven zichtbaar maken. De wereld om je heen wordt niet lichter door meer licht, maar wordt lichter door opheffing van verduistering. Hoe doen we dat?

Opheffen van de innerlijke verduistering is natuurlijk ook mogelijk zonder ziek te worden en zonder dat mensen sterven. Overwinnen van de duisternis kan alleen maar het menselijk “ik”. De beste therapie is het zelfbewustzijn, of ik-bewustzijn, sterker te maken.
Het is natuurlijk wel zo dat je niet aan een Coronazieke kunt vragen om eventjes het zelfbewustzijn te versterken, om daarna genezen te zijn. Zo werkt dat niet. Spiritueel Genezen van de huidige Corona pandemie, kan niet, daarvoor is het te laat. Maar voor toekomstige infectieziekten, die zeker zullen komen, is er geen betere preventie dan versterking van het eigen spiritueel bewustzijn, van het eigen “ik”.

Vaccineren en spirituele zelfhulp

Het hart is onze individuele zon. Het hart is het oriëntatiepunt, de zetel voor ons diepste wezen, dat we “Ik” noemen. Corona is een ziekte van iedereen, van de hele maatschappij. Je kunt daarom zeggen dat Corona wijst op een collectieve crisis in ons diepste wezen. Ons gemeenschappelijke diepste wezen, dus dat wat alle mensen samen hebben, kan in de maatschappij niet meer goed ademen. Het gemeenschappelijke diepste wezen kun je het mensheids-Ik noemen.

Ook bij het helpen van gevaccineerde overledenen is het werken, mediteren of bidden met behulp van het mensheids-Ik altijd een goed, centraal uitgangspunt. Ook als je niet helderziende bent en je niet heel spiritueel actief bent, of gelovig, kun je toch een gevaccineerde dode helpen door je in gedachten op de overledene te richten en dan aan de dode de meest positieve mens-energie te geven. Je zou dat gewoon ‘liefde’ kunnen noemen, of ‘licht’, of ‘wijsheid’, of ‘energie’ of ‘kracht’. Er zijn ook spreuken die je kunt nemen. Zoek een spreuk die jouw voorkeur heeft. Vraag, in naam van dat wat de mens tot mens maakt, aan de vaccinatie- of transhumanisme-wezens of ze de dode willen verlaten. Het gaat er niet om dat je precies de juiste woorden en namen gebruikt. Het gaat in de eerste plaats om de intentie. Deze komt altijd aan en is werkzaam.

Op dezelfde manier kun je ook jezelf beschermen tegen deze nare wezens, zelfs als je jezelf laat vaccineren. Je kunt jezelf ook beschermen tegen het ‘overspringen’ van deze wezens van de ene mens naar de andere. Door bewust te zijn van de gevaren kun je de zogenaamde vaccinatie-wezens ervan weerhouden om bij jou binnen te komen. Als je je laat vaccineren (misschien om je baan niet te verliezen) dan kun je je, in aanloop en tijdens de prik zoveel mogelijk ‘vullen’ met menselijke waarden en dan zal er voor de negatieve wezens die hun oriëntatiepunt in het vaccin hebben, geen ruimte in jou te vinden zijn. Via meditatie kun je op deze manier bijvoorbeeld ook jouw kinderen of hulpbehoevende naasten, beschermen.

Deze vorm van zelfhulp is eigenlijk een soort noodmiddel. Een duurzame oplossing is het niet. Een duurzame oplossing vinden we als we ons Ik geestelijk verder gaan ontwikkelen. Verder ontwikkelen van het bewuste Ik betekent het Hoger-Ik naar beneden brengen, tot in het fysieke lichaam. Alleen in het fysieke lichaam kan het lagere ik, het ego, omgevormd worden – door het hogere Ik, tot een Ik dat bewuster, vrijer en onzelfzuchtiger is. Omvormen tot een menselijk Ik, dat kan ademen, daar gaat het om.

Spiritueel beter ademen begint in de huidige moderne tijd, eigenlijk heel simpel, met meer aandacht opbrengen. Als we de moed kunnen opbrengen om wat meer aandacht voor elkaar, de samenleving en de cultuur te hebben, dan worden we met z’n allen een stuk gezonder en we krijgen er veel aan menselijke waarde voor terug. We zouden er ook voor moeten zorgen dat we meer aandacht opbrengen voor de dieren, de planten en de levende aarde. Het zou ook goed zijn als we meer aandacht opbrengen voor wat zich niet beperkt tot het aardse. Aandacht opbrengen is, wat ik hierna zal uitleggen, een vorm van spiritueel ademen. Verbeteren van de spirituele ademhaling zou de kern kunnen zijn van ‘spiritueel helen’. Spiritueel ademen door aandacht op te brengen kun je verbeteren door het te leren en te oefenen.

volgende pagina