Spring naar inhoud

Déjà vu

Is het virus door mensen gemaakt?

In mijn boek “De spirituele dimensie van de ziekte van Lyme” kun je lezen dat de drager van de ziekte van Lyme, de bacterie Borrelia burgdorferi, door mensen gemaakt is. Je vraagt je af waarom er mensen zijn die graag ziektes maken waarmee ze andere mensen kunnen uitschakelen. Hoe dan ook, de ziekte van Lyme is met duistere bedoelingen gemaakt. In de ziekte van Lyme is daarom heel veel duisternis aanwezig, Lyme-patiënten voelen dat ook zo. Deze duisternis uit zich onder andere in het best wel heftige feit dat de ziekte van Lyme zo moeilijk te genezen is. De natuur, het menselijk immuunsysteem met name, heeft er geen echt antwoord op. Lyme is eigenlijk buiten-natuurlijk.
Mag ik iets meer over Lyme vertellen? Ik was toen ik dat boek schreef, verrast te ontdekken – wat ik ook weer aan Google te danken had – dat “Lyme” als woord “licht” betekent. Dit is hier van belang omdat Corona als woord ook met licht te maken heeft. Corona is de zonneaura, die om de zonneschijf heen zit, de mantel van de zon. Verwant aan het woord “licht” of “Lyme” is het Latijnse woord “Lumen”, in het Arabisch zeggen ze “Alim”. De ziekte van Lyme werd voor het eerst ontdekt in het Amerikaanse dorpje Old Lyme, vlak bij New York. Aan dat dorpje ontleent de ziekte van Lyme zijn naam. Ik vertaalde de dorpsnaam “Old Lyme” in het betreffende boek als het “Oude Licht”, wat feitelijk als vertaling helemaal niet onjuist is. Het ‘Oude Licht’ werd voor mij één van de zinnebeelden om de ziekte van Lyme te begrijpen. Als zinnebeeld leidt het je naar nog andere inzichten over deze door mensen gemaakte ziekte. Zie daarvoor het al genoemde boek. Op dezelfde wijze leidt ook “Corona” als zonneaura als zinnebeeld of signatuur tot diepere inzichten in het wezen ervan. 
De inzichten over Lyme waren trouwens inzichten waarvan ik nu vind dat ze voor mij te moeilijk en te heftig waren om helder te verwoorden. Niet verwoorden zou echter geen optie zijn geweest. Hetzelfde probleem doet zich nu ook weer voor. Corona is ook zo’n een heftige ziekte die vooral in spiritueel opzicht diepe dingen raakt, die moeilijk zijn om goed te kunnen zien en daarom ook moeilijk zijn om duidelijk en samenhangend over te schrijven. Daar komt nog bij dat de inzichten en beelden niet bepaald algemeen geaccepteerd zijn en in het geval van Corona al gauw bij ‘normaal’ denkenden tot overdreven verontwaardiging en nadrukkelijke afkeuring leiden.
Na het verschijnen van “De spirituele dimensie van de ziekte van Lyme” verscheen er in 2019 een boek van Kris Newby, getiteld “Bitten”, met als ondertitel “The Secret History of Lyme Disease and Biological Weapons” *). Toen ik dit boek vorig jaar (2020) las viel ik bijna van m’n stoel toen ik bevestigd zag wat ik zelf had geschreven, of geprobeerd had te beschrijven. Tot dat ik het boek van Kris Newby las, dacht ik steeds dat het misschien onwaar zou kunnen zijn wat ik geschreven had. Ik voelde me namelijk vaak onzeker omdat ik geen bewijzen kon laten zien. Het enige bewijs dat ik had was dat het hele verhaal tot in de details samenhangend was. Het ene detail was een bewijs voor het andere detail. Het geheel van de afzonderlijke feiten was, met andere woorden, té samenhangend om niet waar te zijn. Maar dit bewijs kan alleen gezien worden door de aandachtige lezer. 
Door het boek van Kris Newby over hoe Lyme gemaakt is, wist ik dat ik niet meer hoefde te twijfelen. Waar ik, dat boek lezende, echt misselijk van werd, is dat de werkelijkheid van biologische oorlogswapens en hoe met deze wapens omgesprongen wordt, nog veel erger is dan ik zelf dacht en geschreven had. Er was geen twijfel meer mogelijk. ‘Bitten’ is geen angstig en voor de angst geschreven complotboek, maar een nauwkeurig en objectief geschreven verslag van hoe Lyme gemaakt is, geschreven door een heel erg moedige journaliste. Dat ik niet meer hoefde te twijfelen was vooral omdat aan het boek van Kris Newby Willy Burgdorferi heeft meegewerkt. Willy is de ontdekker van de Lyme-bacterie, die naar z’n ontdekker Borrelia burgdorferi is genoemd. Heel schokkend was om te lezen dat Willy in het boek ‘Bitten’ bekende dat hij ook zelf tot de onderzoekers behoorde die de bacterie met uiterste precisie manipuleerden. De wetenschapper Willy Burgdorferi heeft dus ook zelf aan dit biologische wapen gewerkt! Deze bekentenis deed hij vlak voor hij door de ziekte van Parkinson niet meer aanspreekbaar was. Kort daarna, eind 2014, overleed hij. De bekentenis van Willy Burgdorferi is een hard bewijs, in een zaak die de hele wereld aangaat, maar niemand doet er wat mee, uitgezonderd wat Lymepatiënten en roependen in de woestijn, zoals Kris Newby.

Lyme is heel duister omdat het door mensen als biowapen gemaakt is. Maar hoe zit het nu met Corona? Corona is een naam voor de stralende ring rond de zon, de zonne-aura. Deze aura zie je alleen als de zon verduisterd wordt. Ook Corona heeft als begrip dus met duisternis te maken, net als Lyme. Niet alleen Corona als zonneaura en als ziekte, maar ook de Corona-maatregelen die de overheden nemen, worden door velen als duister ervaren omdat ze op zich niet gezond zijn, zoveel angst zaaien en de vrijheid beperken. In de Volkskrant van gisteren (19 febr. 2021) stond bijvoorbeeld de krantenkop: “De bescherming tegen Corona begint trekjes van een gevangenis te krijgen”. De Volkskrant is geen krant voor extremisten. Als je zo’n krantenkop leest dan is er zeker ook op maatschappelijk terrein echt wel iets aan de hand en het is niet onterecht om dit ‘duister’ te noemen. Ik had dit moeilijk bespreekbare duistere gevoel al bij de uitbraak van het virus. Ik had meteen de gedachte dat óók het Corona-virus  ‘buiten-natuurlijk’ kon zijn en uit een laboratorium zou kunnen komen. Nu blijkt dat dit misschien nog waar is ook. Ik citeer een stukje uit het zojuist verschenen boek van Harrie Salman, “De Grote Reset” **):

Onderzoek naar bacteriën en virussen, die eventueel voor biologische oorlogvoering gebruikt kunnen worden is officieel aan banden gelegd, maar wordt in grote landen voortgezet met als argument dat de bevolking moet worden beschermd tegen biowapens. Daarom worden in laboratoria bacteriën en virussen onderzocht en genetisch veranderd. Af en toe ontsnapt er een gevaarlijk virus. In de Verenigde Staten heeft o.a. Ralph Baric van de universiteit van Noord Carolina sinds 1999 Coronavirussen onderzocht. Toen dit uit veiligheidsoverwegingen niet meer werd toegestaan, is dit 2014 aan het Instituut voor Virologie van Shi Zhengli in Wuhan uitbesteed ***). Over de oorsprong van het nieuwe Coronavirus dat in november 2019 in Wuhan voor het eerst tot ziektegevallen leidde, is niets met zekerheid naar buiten gekomen. Het is een combinatie van twee virussen, die volgens de officiële lezing toevallig in een laboratorium tot stand is gekomen. De onderzoekers Rossana Segreto en Yuri Deigin argumenteerden in oktober 2020 echter dat het virus het gevolg van een genetische manipulatie kan zijn.

China en Amerika

Trump riep dat Corona door de Chinezen is gemaakt. De hele wereld hoorde hem dit zeggen maar bijna niemand nam het voor waar aan omdat Trump wel vaker uitspraken deed die niet bevestigd kunnen worden, “fakenews” noemde hij dat zelf. Maar toch blijft bij mij de vraag hangen, waar haalde Trump, de toenmalige president van Amerika, z’n uitspraak vandaan? Hoe kwam hij met stelligheid op de gedachte dat het virus uit het virus-laboratorium in het Chinese Wuhan komt? Het antwoord laat op zich wachten. Hoe dan ook, hij verzweeg of wist werkelijk niet (wat zou kunnen) dat het viruslaboratorium in Wuhan met Amerikaanse geld gefinancierd is en dat het “Chinalab” zoals Trump het noemde, bovendien wat de Coronavirussen betreft een Amerikaanse opdracht uitvoerde. Dat er inderdaad Amerikaans geld achter het Chinese onderzoek zit wordt aangetoond in het boek van Cas Ingram “Covid 19 remedy, de real truth reveald” ****).
Ik ga hier niet op door maar wil wel nadrukkelijk aangeven dat het vermoeden niet onterecht is dat naast Lyme, ook Corona de duistere kant, als gemanipuleerd biowapen in zich heeft. Zelfs in de gangbare Nederlandse media verschijnen tot op de dag van vandaag (23-11-2021) nog met regelmaat berichten dat het Wuhan-Lab mogelijk toch iets met het ontstaan van het Corona-virus te maken heeft. Hoe dan ook, ook als je de feiten rond het ontstaan van het virus niet precies weet, dan blijft Corona in z’n hele wezensbeeld een duistere indruk wekken.

Vleermuis, varken en mens

Bekijk je het op spiritueel niveau dan mag je Corona ook als wezen zien (en zelfs aanspreken). Je kunt dan ook de vraag stellen: waarom koos het Coronawezen Wuhan in China uit als geboorteplaats? Een mogelijk antwoord is dat China een cultuur vormt waar de waarde van het individu lager staat dan de waarde van de samenleving. Daarbij komt ook nog dat Wuhan de dichtstbevolkte stad in centraal China is, er wonen maar liefst 11 miljoen mensen. Kennelijk is het zo dat het Corona-wezen hier graag ‘geboren’ wilde worden. In Wuhan is een wilde dieren markt waar onder meer nog levende vleermuizen verkocht worden om op te eten. Het Coronavirus voelt zich goed in vleermuizen *****). Ook de vleermuis kun je zien als zinnebeeld in het hele ‘duistere’ Coronaverhaal. Een vleermuis is geen vogel maar lijkt op een vogel omdat hij ook vleugels heeft. Een vleermuis is een soort vogel die in het donker vliegt, als de zon niet schijnt….
Het Coronavirus ‘koos’ er ook voor om in China op grote schaal door varkens verspreid te worden. Even wat sfeerbeelden ter informatie. In China staat de grootste varkensvleesfabriek ter wereld. Het is een varkensflat van 9 etages hoog. In het Chinese fokprogramma wordt gewerkt aan grotere varkens. Chinese fokkers willen graag varkens ter grote van een ijsbeer (en dat is best groot). Het is een Chinese traditie om op het Chinese Nieuwjaarsfeest gezamenlijk varkensvlees te eten. Het Chinese Nieuwjaarsfeest heet “Xin Nian”. Nieuwjaarsdag valt ieder jaar op een andere datum rond 1 februari. In 2020 was Xin Nian een ‘boost’ voor de verspreiding van Corona in China.
‘Varkensvlees eten’ kan ook gezien worden als een signatuur van Corona. En dat geld echt niet alleen voor China. Wat dacht je van Nederland, of Duitsland? In het voorjaar van 2020 behoorden, naast de Brabantse carnavalssteden ook de grote slachthuizen in Nederland en Duitsland tot de Coronahaarden. Juist het (buitenlands, ‘ontheemd’) personeel wat daar werkte, kreeg op grote schaal Corona.
Alleen in Nederland al, eten mensen per jaar zo’n 25 miljoen varkens. Zoveel varkens per jaar opeten is meer dan één varken per Nederlander, per jaar, en dat is best veel. Een Nederlander eet omgerekend dus meer van 40 of 50 varkens in z’n hele leven. Vleesindustrievarkens zitten opgesloten in donkere stallen en hebben geen frisse lucht om in te ademen, waardoor ze vaak ziek zijn. M.a.w. ook varkens kunnen in deze wereld van nu, niet meer ademen.
In het ook recent verschenen boekje “Dieren kunnen de pest krijgen.” van Esther Ouwehand (met op de voorkant een spaarvarken met mondkapje) wordt heel goed duidelijk gemaakt hoe de massale mens- en dieronwaardige bioindustrie heeft bijgedragen aan de verspreiding van het Corona-virus. Schrijnend is het om te zien hoe weinig maatschappelijke en politieke aandacht er is om hier wat aan te doen. Het is volgens Esther Ouwehand daarom gewoon wachten op de volgende zoönose virus pandemie. Ik ben dat met haar eens.
En ook dit is inmiddels een feit geworden. Actueel (23-11-2021) zorgt het vogelgriep-virus ervoor dat er in Nederland honderdduizenden kippen, eenden en andere consumptievogels geruimd worden. De oplossing die door de sector en de overheid aangedragen wordt, is massaal vaccineren. Men denkt er niet aan om anders met de dieren om te gaan. Men wil alleen maar snel resultaat en bedenkt niet dat vaccineren (net als bij antibiotica) leidt tot resistentie. Vooral in het geval van virussen leidt massaal vaccineren tot nog meer en moeilijker te bestrijden virusvarianten. Dat is niet alleen in de veehouderij zo, maar geldt natuurlijk ook voor mensen. Op het ogenblik wordt de hele mensheid massaal gevaccineerd en dat zal dus in toenemende mate leiden tot nieuwe virusvarianten. Deze nieuwe coronavirussen hebben zich dan aangepast aan de omstandigheden en daar horen de vaccins dus nu ook bij. Het is daarom vrij logisch dat op het ogenblik in toenemende mate juist ook gevaccineerden Corona krijgen. Langs deze heilloze weg kunnen vaccins er voor zorgen dat de mensheid nog veel langer aan Corona vast zit. Natuurlijk zullen virussen zich ook aanpassen aan de nieuwe mRNA-techniek. Het virus zal ook daarop een antwoord gaan vinden.
Ik ben trouwens niet tegen vaccineren. Voor risicogroepen (m.n. ouderen en zware mensen) is vaccineren een zegen. Maar ik ben wel tegen massaal vaccineren. Ik ben er tegen omdat ik er van overtuigd ben dat juist de massaliteit tot onheil leidt, niet alleen bij dieren, maar ook bij mensen.

volgende pagina


*) Bitten, The Secret History of Lyme Disease and Biological Weapons, 2019, Kris Newby, Uitgeverij Harper Wave

**) De Grote Reset, Het plan voor de wereld na Corona, Harrie Salman, 2021, Uitgeverij Neargus, blz 83

***) David E. Martin (2020), www.bitschute.com/video/kZvYn2cwKJQX/

****) Dr. Cass Ingram, COVID-19 Remedy, The Real Truth Revealed, 2020, Uitgeverij Knowledge House Publishers, blz 45 e.v.

*****) Dr. med. johannes Wilkens et al, “Corona Natürlich Behandelen”, nov 2020, Uitgeverij atVERLAG, blz 33 e.v.