Spring naar inhoud

Om misverstanden te voorkomen

De hiernavolgende alternatieve gezichtspunten voor een behandeling van Corona zijn niet bedoeld als vervanging van de regulier medische behandeling. Ga met klachten zoals als neusverkoudheid, een loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, koorts of vermindering van het ruiken of proeven, dus klachten die kunnen wijzen op een Corona-infectie, gewoon naar de huisarts en/of maak een testafspraak bij de GGD.
De hiernavolgende gezichtspunten en ideeën kunnen echter wél ondersteuning bieden bij een reguliere behandeling van Corona en Post Corona. Kies je er voor om van de adviezen hieronder gebruik te maken raadpleeg dan bij voorkeur een ervaren fytotherapeut, homeopaat of natuurgeneeskundige.

Opmerking: met de naam ‘Corona’ bedoel ik de ziekte die ook Covid-19 genoemd wordt. Covid-19 is de afkorting van COronaVIrus Disease van 2019. De naam van het virus die de ziekte draagt is SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome- CoronaVirus -2)

Nog een opmerking : in het volgende wordt onderscheid gemaakt tussen PREVENTIE, het ondersteunend helen van de ACTIEVE CORONA INFECTIE en het omgaan met het POST-CORONA-SYNDROOM (PCS). Met PCS wordt bedoeld de blijvende klachten die er zijn na het doormaken van de Corona infectie.

volgende pagina