Spring naar inhoud

Fenomenologie

Lyme en Corona

Als kruiden informatie-website was deze website gemakkelijk om te maken omdat veel van de natuurlijke middelen en kruiden die voor Lyme toepasbaar zijn, dat ook zijn voor Corona. Het zijn kruiden die heel geschikt zijn voor de meeste ziekten van deze tijd. Enkele van deze kruiden zijn zogenaamde invasieve planten die 100 jaar geleden in het westen vrij zeldzaam waren, maar die nu, bij wijze van spreken, in iedere woonwijk of op industrieterreinen weelderig groeien. Het is alsof er een onzichtbare tuinman aan het werk is geweest die genezende planten op het juiste ogenblik op de juiste plek zette. Japanse duizendknoop is er een mooi voorbeeld van. Japanse duizendknoop heeft zich in de laatste halve eeuw over de hele westerse wereld verbreidt. Het is een kruid dat zo’n beetje bij alle moderne ziektes hulp biedt. Aan deze nu overal groeiende Duizendknoop kun je zien hoe snel de helpende plantenwereld zich over de hele wereld aanpast aan de steeds veranderende en op het ogenblik zo hulpbehoevende mensheid. Ik schrijf dit vooral om te laten zien dat óók de plantenwereld (plus haar onzichtbare tuinman) z’n best doet om steun aan te bieden aan de noodlijdende wereldbevolking *).
Ik probeer om kruiden als helpende heelmiddelen onder de aandacht te brengen en daar inzichten aan toe te voegen. Dat doe ik vooral om de kiem van het zoeken naar duurzame heling levend te houden. Ik moet reëel zijn, want meer dan ‘levend houden’ zit er niet in. Het zou naïef zijn om er vanuit te gaan dat deze kiem binnen kort de hele wereld zal gaan veranderen. Maar de kiem van een nieuwe kruidengeneeskunde levend houden en in het klein verder ontwikkelen moet wel mogelijk zijn. Echter, het op kleine schaal overleven en verder ontwikkelen van de kruidengeneeskunde heeft volgens mij maar weinig kans van slagen als ze niet gepaard gaat met bewustzijnsontwikkeling. En bewustzijnsontwikkeling heeft op haar beurt weer weinig kans van slagen als we helemaal niet weten wat bewustzijn eigenlijk is, of dat we denken dat ontwikkeling van het bewustzijn vanzelf gaat. Dit is één van de redenen waarom het maken van een website als deze, dat over gezondheid gaat, geen zin heeft zonder tegelijkertijd aandacht voor bewustzijnsontwikkeling te vragen. Een andere ook heel belangrijke  reden is dat ‘bewustzijn’ ook bij het ziek-zijn zelf een grote rol speelt en dat geldt vooral voor de ziekten van deze tijd. Corona is op het ogenblik de meest actuele daarvan. Kortom, we moeten dus, vind ik, als we willen helen, niet alleen naar kruiden of andere geneesmiddelen kijken, maar ook naar de spirituele kant van Corona en andere ziekten. En we moeten de moed er in houden om tegen de sterke stroom in, alternatieven te blijven ontwikkelen. Tegen de sterke stroom in zwemmen maakt sterk. Mijn initiatief bestaat niet alleen uit het kruidendingetje, ook bewustzijnsontwikkeling hoort er bij, is zelfs hoofdzaak.

Eik en Berk, een voorbeeld van Fenomenologie

Een manier om met behulp van de cognitieve Yoga meer samen te zijn met andere wezens is door aandacht te geven aan wat leeft in verschijnselen zoals geur, kleur, klank, beweging en gebaar of vormentaal van die wezens. Deze waarnemingskwaliteiten of fenomenen, dus geur, kleur, klank etc., kun je laten spreken in jezelf en innerlijk met elkaar in verbinding brengen. Laten we als voorbeeld twee bomen nemen, berk en eik, deze twee bomen kent iedereen. Laten we ze gewoon bekijken en vergelijken, maar wel op een onbevangen manier, alsof je ze voor de eerste keer in je leven ziet. Het eerste wat je wellicht opvalt is dat de berk een ijle vorm heeft en de eik heel anders, juist een stevige compacte vorm. De berk is luchtig, dat kun je ook zien aan de takken en twijgen die gemakkelijk met de wind meebewegen. De eik is aards, de takken bewegen niet echt mee als het waait. De berk is heel beweeglijk, de eik juist niet. Dit is een eerste indruk. We deze eerste indruk gaan verbreden door verder te kijken. We zien dan dat de tegenstelling, luchtig tegenover aards ook nog via andere eigenschappen, fenomenen, tegen ons spreekt. We kunnen zien dat de eik altijd een stevige stam heeft, die stevig in de grond staat. Ook de wortels gaan diep de grond in, wat niet direct te zien is, maar wat je zeker gaat ontdekken als je probeert om een eik de grond uit te krijgen. De eik lijkt wel vergroeid met de aarde. Een berk uitgraven is in verhouding a piece of cake. De berkenstam heeft, totaal anders dan de eik, weinig verbinding met de aarde. Ook deze ontdekkingen houden we weer in gedachten, in het innerlijk beeld dat we aan het opbouwen zijn, vast. Nu we met de stam bezig zijn is het ook wel interessant om de bast van beide bomen te vergelijken. De bast van de eikenstam is diep en krachtig gegroefd. Kijken we naar de berk dan zijn alleen oudere berken onderaan de stamvoet een beetje dieper gegroefd, verder is de berken bast glad. Maar deze gladheid is wel heel speciaal. De berkenbast is niet alleen glad, maar wit en over dit wit zit, vooral bij jonge berken, een goudgeel vliesje. De berkenbast is verre van aards, het hele karakter van de bast heeft veel meer met  licht te maken. Dit is wel een interessant gegeven. We kunnen nu voorzichtig aan de eik het begrip aards verbinden, en aan de berk de begrippen licht en lucht. We mogen ook wel voorzichtig er vanuit gaan dat eik en berk een sterk contrast laten zien, dat er een soort tegenstelling in zit.
Dit ‘aan-de-fenomenen-gewonnen’ voorstellingsbeeld kunnen we gewoon verder laten ‘groeien’. Zolang we gericht aandacht geven, groeit het beeld vanzelf verder. Nog andere eigenschappen van de Berk en de Eik zien we en/of komen in ons bewustzijn binnen. Wie wel eens getimmerd heeft, weet dat eikenhout stevig en zwaar is. Het hout van de Berk leent zich daarentegen goed om dunne plakjes blank fineer van te maken. Van die dunne plakjes wordt bijvoorbeeld berken-triplex of berken-multiplex gemaakt. Eiken-multiplex zie je in de bouwmarkt niet, maar wel robuuste planken waar je een eikenvloer van kan maken. Weer zo’n opmerkelijk verschilpunt. Deze tegengesteldheid kun je bijna eindeloos doorgevoerd zien. Wie bijvoorbeeld (dit is het laatste voorbeeld) vaker in het bos komt, die weet dat de eik zijn vruchten, de stevige harde eikels, als ze in de herfst rijp zijn, in een rechte lijn naar de aarde laat vallen, de Berk laat, helemaal anders zijn talloze fijne driehoekige gevleugelde zaadjes met de wind meewaaien.
Zo kunnen we aan de Eik (met de bijbehorende waarnemingsbeelden) onder meer de begrippen ‘aards’, ‘gegroefd, ‘onbeweeglijk’, ‘stevig’, ‘hart’ en ook ‘zwaar’ verbinden. Aan de berk verbinden we de begrippen ‘luchtig’, ‘ijl’, ‘glanzend’, ‘beweeglijk’, ‘blank’ en ‘licht’. Als je beide bomen op deze manier laat spreken, via hun gebaartaal, dan worden het bijna bezielde karakters. Je ziet een wat oudere eik voor je als een wat knorrige eigenwijze en standvastige heer, een wat jongere berk heeft wat van een elegante, mooie dame die zwierig met haar jurk door de zonnige lucht danst. Ze worden bijna menselijk. In jou als mens worden bomen mens, zou een dichter kunnen zeggen. Langs deze weg kom je stapje voor stapje in een soort van sprookjesachtige fantasiewereld. Geen gewone fantasiewereld maar een wereld uit fantasie geschapen die eigenlijk heel erg exact is. Deze fantasiebeelden gewonnen aan onbevangen waarnemen van de werkelijkheid. Je gebruikt op een objectieve manier jouw eigen subjectieve fantasie. Je kunt dit daarom exacte, objectieve fantasie noemen. De wetenschap die zo werkt (en jammer genoeg nog steeds in de kinderschoenen staat) heet fenomenologie.
Eik en Berk kunnen ook, zoals eigenlijk alle planten, medicinaal toegepast worden. Iemand die té star en te vast is, iemand die bij wijze van spreken te ‘eikig’ is, zou wat Berk, in de vorm van thee of extract kunnen gebruiken. Iemand die te ‘berkig’ is, te ijl en met z’n voeten niet op de grond staat, die heeft misschien baat bij eikenextract of eikengemmo.
Als je op een fenomenologische manier naar planten weet te kijken dan kan je dus zelf ontdekken welke genezende eigenschappen een plant heeft. En via aandachtscholing kun je zelf ontdekken hoe dit heelkruid bij jou of bij een ander gaat werken. Het is natuurlijk wel verstandig om dit in groepsverband te doen zodat je de gevonden gegevens aan elkaar kunt controleren.
Je kunt een plant gebruiken om balans te creëren. Als té berk-achtig persoon kun je eik nemen. Maar je kunt een plant ook inzetten om een te zwakke eigenschap te versterken. Iemand die door bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld door ouderdom, moeite heeft om met beide benen stevig op de grond te blijven staan, om te kunnen aarden, of iets in die richting, kan eik nemen. Eik is een goed middel bij ouderdomsziekten. Eik zorgt dat iemand geaard en sterk blijft. Andersom kan berkenthee, berkengemmo of berkensap helpen om tegen stramheid, dus om soepel en beweeglijk te blijven, precies andersom als bij de eik. Berk zuivert ook en ondersteunt de ontgiftingsorganen.
Fenomenologie en cognitieve Yoga gaan hand in hand. In het voorgaande is geprobeerd om ook Corona en de Coronacrisis fenomenologisch te benaderen en er uit af te leiden wat Corona wil zeggen en van ons vraagt. Zojuist hebben we geprobeerd om het wezen van Eik en Berk zichtbaar en voelbaar te maken.

volgende pagina