Spring naar inhoud

Over mij

Deze website werd op persoonlijke titel geschreven door Willem Jacobs. 

Ik heb al een tijdje een kleine kruidenwinkel (voortgezet door de medeoprichters) gespecialiseerd in natuurlijke middelen voor de zieke van Lyme. Over Lyme heb ik ook twee niet al te dikke boeken geschreven, “Lyme Natuurlijk Genezen” en “De spirituele dimensie van de ziekte van Lyme”. Vertaald heb ik het boek “De ziekte van Lyme”, van Wolf Dieter Storl. *).Toen ik deze boeken schreef en ook nog daarna, was ik eigenlijk alleen maar met Lyme bezig. Dit veranderde in 2020. In maart van dat jaar werd mijn winkeltje, net als de grote supermarkten, leeg gehamsterd, bij ons door mensen die preventieve natuurlijke middelen zochten tegen het Corona-virus.
Een jaar later, in het voorjaar van 2021 ontmoette ik een groeiende groep mensen die lijden aan wat toen genoemd werd het “Post-Corona-Syndroom”. Nu heet het post-Covid. Deze nieuwe groep ‘klanten’, begin 2021 waren ze er nog niet, vinden maar weinig steun bij de reguliere gezondheidszorg. Dat is nu (januari 2022) nog zo. Deze Post-Covid patiënten richten zich daarom op de alternatieve gezondheidszorg, waartoe ik ook mijn kruidenwinkel reken. Eén van de redenen waarom ik deze website heb gemaakt is voor deze groeiende groep.
Behoudens enkele uitzonderingen is de aanpak van chronische Lyme ook heel geschikt om post-Covid aan te pakken. Met ‘aanpak’ bedoel ik ook de natuurlijke middelen die je daarbij inzet. Natuurlijk kun je met deze natuurlijke aanpak ook de behandeling van actieve Corona en de preventie van Corona ondersteunen. Samen met de behandeling van Post-Covid en Corona-preventie wordt de ondersteunende behandeling van actieve Corona in het eerste deel van deze website besproken. Dit deel is heel vergelijkbaar met het eerder verschenen “Lyme Natuurlijk Genezen”. Het geeft op dezelfde manier inzicht in de opbouwende behandeldoelen die voor Corona gelden en geeft een overzicht van de belangrijkste kruiden die hier bij horen.
Net als iedere ziekte heeft ook Corona een spirituele dimensie. Deze dimensie heb ik in de pagina’s hiervoor onder de loep genomen. Dit was de tweede reden waarom ik over Corona ben gaan schrijven. De spirituele kant van een ziekte kun je ook de psychische en geestelijke kant noemen. Dit deel van deze website komt kwa opbouw en zeker ook inhoudelijk, kwa aanpak, overeen met het boek “De spirituele dimensie van de ziekte van Lyme”. Het bijzondere van Corona is, anders dan bij Lyme, dat Corona niet echt een ziekte van het individu is, maar meer van het collectief. De overeenkomst is dat beiden, Lyme én Corona waarschijnlijk of zeker uit een laboratorium komen. Ik heb geprobeerd om dat aan te tonen. Ook heb ik geprobeerd om aan te tonen dat Corona niet toevallig in deze tijd gekomen is en dat Corona vergaande invloed op het (maatschappelijk) bewustzijn uitoefent en dit bewustzijn daardoor waarschijnlijk zal gaan veranderen. Dit geldt nog meer voor de vaccinaties. Lyme, Corona en de mRNA-vaccinaties raker de diepste bron die we als mens en mensheid hebben.
De spirituele kant van een ziekte is iets wat iedereen zelf kan zien of, als het in ideeën gegoten is, zoals op deze website, op z’n minst zelf kan controleren, als hij of zij er maar voor open staat.

Willem Jacobs

Dit is de laatste pagina, je kunt nu alleen nog naar de reacties en contactpagine gaan.*) Lyme Natuurlijk Genezen, Willem Jacobs, 2013, Uitgeverij AnkhHermes / De spirituele dimensie van de ziekte van Lyme, Willem Jacobs, 2017, Uitgeverij AnkhHermes / De ziekte van Lyme, Wolf Dieter Storl, 2012, Uitgeverij AnkhHermes