Spring naar inhoud

Wat gebeurt er bij iemand die Corona doormaakt?

Niet iedereen, maar de meeste mensen met ernstige Corona hebben last van een hele zware longontsteking. Het verschil met een klassieke longontsteking is dat een klassieke longontsteking vaak maar in een deel van de longen zit, terwijl bij de Corona-infectie beide longen volledig ontstoken zijn. Bovendien doen zich tegelijkertijd ook nog andere ontstekingen in het lichaam voor, omdat het virus ook nog andere organen aansteekt. Een groot deel van de behandeling van Corona, zowel regulier als alternatief, bestaat uit het remmen van deze ontstekingen.
Het ernstige bij Corona is dat het lichaam het met deze ontstekingen zo zwaar kan krijgen dat het immuunsysteem uit balans raakt en gaat overreageren. De gezonde reactie van het immuunsysteem, het ontwikkelen van een ontstekingsreactie waarmee de ziekte wordt bestreden, wordt dan een ongezonde reactie. Het ontstekingsniveau kan zo hoog worden dat het lichaam het niet meer aan kan.
Ernstig is ook het niet meer-kunnen-ademen en de zuurstofhonger die in het zieke lichaam ontstaat. In ernstige gevallen moet de patiënt op een IC beademd worden om te kunnen overleven.
Daarnaast kunnen zich nog tal van andere symptomen voordoen. Tot deze andere symptomen behoren vooral bloedverdikking en hartklachten. Er zijn nog meer klachten of symptomen, waar we later op terug komen.

Post Corona, blijvende klachten na de actieve Corona-infectie

Ongeveer 80 tot 90% van de Corona-patiënten houdt na het doormaken van de Corona-infectie restklachten. Extreme vermoeidheid staat nummer één; meer dan 50% van de Corona-patiënten blijft namelijk voor langere tijd extreem vermoeid. Op nummer twee staat meer of mindere kortademigheid (42%), op nummer drie pijn in de gewrichten en nummer vier pijn in de borst. Andere restklachten zijn: hartklachten, bloedverklontering, longbeschadiging, zuurstofhonger, verschillende vormen van hoesten, bloed ophoesten, teveel slijmvorming in de longen, pijn op de borst, neurologische klachten, brainfog, beroerte, reukverlies, smaakverlies, rode ogen, suizende oren, hoofdpijn, spierpijn, buikkrampen en diarree. Deze rij is niet compleet, maar geeft wel een indruk waar het zoal om gaat.
Net als chronische Lymepatiënten krijgen ook Corona patiënten die na behandeling blijvende klachten overhouden, bij de arts of specialist vaak nul op het rekest. Dat zij niet geholpen kunnen worden is niet eens het ergste. Het ergste is dat artsen niet toegeven dat ze de patiënt niet kunnen helpen en zeggen dat het allemaal tussen de oren van de patiënt zit. Mensen worden dan, en bij Lyme is dat net zo, bijvoorbeeld naar een psycholoog doorverwezen. Deze patiënten, haken als het om reguliere zorg gaat, af en belanden vroeg of laat in het alternatieve circuit en/of gaan hun behandeling in eigen hand nemen. Vooral het laatste kan heel positief uitwerken omdat het ‘in eigen hand nemen’ van binnenuit komt en een klein beetje de broodnodige nieuwe energie kan genereren. Op Facebook, Instagram en andere sociale media zie je ook steeds meer Post Corona (of “long Covid”) zelfhulpgroepen waar het omgaan met restklachten uitgebreid besproken wordt. Daar kun je ook lezen dat de zogenaamde restklachten best wel ernstig en hardnekkig kunnen zijn.
De klachten van post- of chronische Corona komen en gaan. Vaak is er in de momenten van terugval een cyclisch patroon te herkennen. Iedere keer kunnen de klachten weer anders zijn. De meeste post- of chronische Corona patiënten testen negatief op Corona; m.a.w. het virus is volgens de test niet meer actief en/of aanwezig. En toch hebben ze Coronaklachten. Voor sommige artsen betekent dit dat ze er vanuit gaan dat het Post Corona Syndroom niet bestaat. Een opvatting die voor de patiënt moeilijk te verteren is. Als je er vanuit gaat dat PCS wél bestaat dan roept het vraag op in hoeverre het Corona-virus hier nog de oorzaak van is. In ieder geval is het zo dat iemand chronische Corona kan hebben zonder aanwijsbare virus-activiteit. De reguliere medische wereld heeft hier geen verklaring voor. Als je er vanuit gaat dat Corona door het lichaamsmilieu veroorzaakt wordt, in plaats van door het virus, dan is die verklaring er duidelijk wel, maar daar gaat de reguliere medische wereld niet van uit. Post Corona patiënten zijn vooral bang dat ze weer opnieuw besmet worden, door dezelfde of een andere virus-variant. Angst speelt vaak een grote rol, zowel vóór als na de infectie.
Het is niet bekend hoeveel personen in Nederland last hebben van blijvende klachten, maar duidelijk is wel dit aantal toeneemt. In de VS werd dit aantal in aug 2020 al op 500.000 geschat.

Ondersteunende behandeling van Corona en Post Corona

Als je kijkt naar wat Corona doet dan kun je een aantal behandeldoelen onderscheiden. Als je deze behandeldoelen in beeld hebt dan kun je kijken of er kruiden en supplementen zijn waarmee je deze doelen kunt bereiken. De belangrijkste algemene behandeldoelen zijn:

— immuunsysteem ondersteunen en bestrijden van het virus
— remmen van de ontstekingsreacties
— ondersteunen en beschermen van de belangrijkste organen
— behandelen van overige klachten

In plaats van “immuunsysteem ondersteunen en bestrijden van het virus” kan ook gelezen worden: “het lichaamsmilieu verbeteren”, want dat is eigenlijk correcter. In een gezond lichaamsmilieu is geen plaats voor het virus.
Op het bestrijden van het virus na, gelden al deze behandeldoelen voor zowel actieve Corona als Post Corona. Een Post Corona patiënt heeft geen last meer van het virus als virus maar nog wel last van bijvoorbeeld ontstekingen al zullen die in de regel wel minder heftig zijn.